Vilkår nyhetsbrev

Våre nyhetsbrev inneholder aktuelle saker, produktinformasjon og reklame, våre kampanjer, samt gode råd og inspirasjon.

Formål:

Formålet med behandling av personopplysninger er å vite hvem man skal sende nyhetsbrev til, samt sørge for at innhold og kommunikasjon har relevant innhold for mottakerens interesseområder, samt å kartlegge i hvor stor grad nyhetsbrev leses.

Opplysninger som behandles:

E-post, navn, telefon – Kontaktopplysninger til brukeren.
Kundeopplysninger – informasjon om hvilke produkter eller tjenester den registrerte har.
Klikk, sidebesøk – Informasjon om hvilke linker som er klikket på og sider som er besøkt.
Bestilling/påmelding – Informasjon som bruker avgir for å få tilgang til innhold og tjenester
IP adresse- Lokasjon og eier
Egne innstillinger - samtykker, påmeldinger, avmeldinger m.v.
Interesseområder – fagområder og produkt basert på brukerens egne innstillinger samt klikk og analyser
Kampanjer - Informasjon som brukeren avgir i forbindelse med kampanjer, for eksempel konkurranser, Quiz mm.
Teknisk informasjon - Teknisk informasjon som er nødvendig for å styre og tilpasse informasjon, eks automatiske svar fra servere, ugyldig e-postadresser m.v.
Underleverandører som er brukt til utsendelser og analysering av ovennevnte opplysninger:
Google adwords, Google analytics, Facebook, MailChimp
Lagringstid
Opplysninger knyttet til aktivitet på nettsider lagres i 24 måneder, opplysninger fra e-post lagres i 25 måneder. Opplysningene som brukeren selv har registrert lagres helt til avmelding av nyhetsbrev.